پلن های هاست دانلود فرانسه

HVS_FR_P1

20 گیگابایت NVME
1 هسته مجازی
1 گیگابایت رم اختصاصی
ترافیک نامحدود
سیستم عامل لینوکس
دیتاسنتر OVH فرانسه
فایروال نرم افزاری
دارای بازه 7روزه تست و تضمین بازگشت وجه
زمان تحویل1 الی 10 ساعت

HVS_FR_P2

30 گیگابایت NVME
2 هسته مجازی
2 گیگابایت رم اختصاصی
ترافیک نامحدود
سیستم عامل لینوکس/ویندوز
دیتاسنتر OVH فرانسه
فایروال نرم افزاری
دارای بازه 7روزه تست و تضمین بازگشت وجه
زمان تحویل 1 الی 10 ساعت

HVS_FR_P3

40 گیگابایت NVME
2 هسته مجازی
4 گیگابایت رم اختصاصی
ترافیک نامحدود
سیستم عامل لینوکس/ویندوز
دیتاسنتر OVH فرانسه
فایروال نرم افزاری
دارای بازه 7روزه تست و تضمین بازگشت وجه
زمان تحویل1 الی 10 ساعت

HVS_FR_P4

50 گیگابایت NVME
2 هسته مجازی
4 گیگابایت رم اختصاصی
ترافیک نامحدود
سیستم عامل لینوکس/ویندوز
دیتاسنتر OVH فرانسه
فایروال نرم افزاری
دارای بازه 7روزه تست و تضمین بازگشت وجه
زمان تحویل1 الی 10 ساعت

HVS_FR_P5

60 گیگابایت NVME
4 هسته مجازی
4 گیگابایت رم اختصاصی
ترافیک نامحدود
سیستم عامل لینوکس/ویندوز
دیتاسنتر OVH فرانسه
فایروال نرم افزاری
دارای بازه 7روزه تست و تضمین بازگشت وجه
زمان تحویل1 الی 10 ساعت

HVS_FR_P6

80 گیگابایت NVME
4 هسته مجازی
4 گیگابایت رم اختصاصی
ترافیک نامحدود
سیستم عامل لینوکس/ویندوز
دیتاسنتر OVH فرانسه
فایروال نرم افزاری
دارای بازه 7روزه تست و تضمین بازگشت وجه
زمان تحویل1 الی 10 ساعت