پلن های سرور مجازی آلمان

 • HVS_GR_P1

  • مقدار حافظه رم2GB
   مقدار فضا SSD20GB
   پردازندهیک هسته
   پهنای باند600GB
   پورت سرور1 گیگابیت
   آی پی ثابت1 عدد
   سیستم عاملWin/Lin
   دیتاسنترHetzner
   زمان تحویل1 الی 10 ساعت
 • HVS_GR_P2

  • مقدار حافظه رم3GB
   مقدار فضا SSD30GB
   پردازندهیک هسته
   پهنای باند800GB
   پورت سرور1 گیگابیت
   آی پی ثابت1 عدد
   سیستم عاملWin/Lin
   دیتاسنترHetzner
   زمان تحویل 1 الی 10 ساعت
 • HVS_GR_P3

  • مقدار حافظه رم4GB
   مقدار فضا SSD40GB
   پردازندهدو هسته
   پهنای باند1000GB
   پورت سرور1 گیگابیت
   آی پی ثابت1 عدد
   سیستم عاملWin/Lin
   دیتاسنترHetzner
   زمان تحویل1 الی 10 ساعت
 • HVS_GR_P4

  • مقدار حافظه رم6GB
   مقدار فضا SSD60GB
   پردازندهدو هسته
   پهنای باند1200GB
   پورت سرور1 گیگابیت
   آی پی ثابت1 عدد
   سیستم عاملWin/Lin
   دیتاسنترHetzner
   زمان تحویل1 الی 10 ساعت
 • HVS_GR_P5

  • مقدار حافظه رم8GB
   مقدار فضا SSD80GB
   پردازنده سه هسته ای
   پهنای باند1500GB
   پورت سرور1 گیگابیت
   آی پی ثابت1 عدد
   سیستم عاملWin/Lin
   دیتاسنترHetzner
   زمان تحویل1 الی 10 ساعت
 • HVS_GR_P6

  • مقدار حافظه رم12GB
   مقدار فضا SSD100GB
   پردازندهسه هسته
   پهنای باند2000GB
   پورت سرور1 گیگابیت
   آی پی ثابت1 عدد
   سیستم عاملWin/Lin
   دیتاسنترHetzner
   زمان تحویل1 الی 10 ساعت