پلن های هاست ویندوز فرانسه / آلمان

 • HWI_FR_CP01

  • 1G میزان فضا
  • 70 گیگ ترافیک ماهانه
  • نامحدود حد حافظه
  • plesk کنترل پنل
  • آلمان / فرانسه محل سرور
  • 8 الی 12ساعت تحویل
 • HWI_FR_CP02

  • میزان فضا 1G
   پهنای باند نامحدود
   نصب رایگان اسکریپت
   سایت های قابل میزبانی 1
   اکانت ایمیل ( نامحدود )
   اکانت FTP ( نامحدود )
   ساب دامین ( نامحدود )
   پارک دامین ( نامحدود )
   انتی ویروس
   دیتا سنتر آلمان / فرانسه
   تحویل آنی
 • HWI_FR_CP03

  • 10G میزان فضا
  • 80 گیگ ترافیک ماهانه
  • نامحدود حد حافظه
  • plesk کنترل پنل
  • آلمان / فرانسه محل سرور
  • 8 الی 12ساعت تحویل
 • HWI_FR_CP04

  • 20G میزان فضا
  • 100 گیگ ترافیک ماهانه
  • نامحدود حد حافظه
  • plesk کنترل پنل
  • آلمان / فرانسه محل سرور
  • 8 الی 12ساعت تحویل
 • HWI_FR_CP05

  • 30G میزان فضا
  • 100 گیگ ترافیک ماهانه
  • نامحدود حد حافظه
  • plesk کنترل پنل
  • آلمان / فرانسه محل سرور
  • 8 الی 12ساعت تحویل
 • HWI_FR_CP06

  • 40G میزان فضا
  • 100 گیگ ترافیک ماهانه
  • نامحدود حد حافظه
  • plesk کنترل پنل
  • آلمان / فرانسه محل سرور
  • 8 الی 12ساعت تحویل