پلن های هاست وردپرس آلمان

 • HW_GR_CP01

  • میزان فضا 500MB
   پهنای باند نامحدود
   نصب رایگان اسکریپت
   سایت های قابل میزبانی 1
   اکانت ایمیل ( نامحدود )
   اکانت FTP ( نامحدود )
   ساب دامین ( نامحدود )
   پارک دامین ( نامحدود )
   انتی ویروس
   دیتا سنتر آلمان
   تحویل آنی
 • HW_GR_CP02

  • میزان فضا 1G
   پهنای باند نامحدود
   نصب رایگان اسکریپت
   سایت های قابل میزبانی 1
   اکانت ایمیل ( نامحدود )
   اکانت FTP ( نامحدود )
   ساب دامین ( نامحدود )
   پارک دامین ( نامحدود )
   انتی ویروس
   دیتا سنتر آلمان
   تحویل آنی
 • HW_GR_CP03

  • میزان فضا 2G
   پهنای باند نامحدود
   نصب رایگان اسکریپت
   سایت های قابل میزبانی2
   اکانت ایمیل ( نامحدود )
   اکانت FTP ( نامحدود )
   ساب دامین ( نامحدود )
   پارک دامین ( نامحدود )
   انتی ویروس
   دیتا سنتر آلمان
   تحویل آنی
 • HW_GR_CP04

  • میزان فضا 5G
   پهنای باند نامحدود
   نصب رایگان اسکریپت
   سایت های قابل میزبانی 3
   اکانت ایمیل ( نامحدود )
   اکانت FTP ( نامحدود )
   ساب دامین ( نامحدود )
   پارک دامین ( نامحدود )
   انتی ویروس
   دیتا سنتر آلمان
   تحویل آنی
 • HW_GR_CP05

  • میزان فضا 10G
   پهنای باند نامحدود
   نصب رایگان اسکریپت
   سایت های قابل میزبانی 4
   اکانت ایمیل ( نامحدود )
   اکانت FTP ( نامحدود )
   ساب دامین ( نامحدود )
   پارک دامین ( نامحدود )
   انتی ویروس
   دیتا سنتر آلمان
   تحویل آنی
 • HW_GR_CP06

  • میزان فضا 40G
   پهنای باند نامحدود
   نصب رایگان اسکریپت
   سایت های قابل میزبانی 8
   اکانت ایمیل ( نامحدود )
   اکانت FTP ( نامحدود )
   ساب دامین ( نامحدود )
   پارک دامین ( نامحدود )
   انتی ویروس
   دیتا سنتر آلمان
   تحویل آنی