پلن های هاست لینوکس

 • HL_IR_CP1

  • 1000 مگابایت هارد دیسک
  • 1گیگابایت رم
  • 40 گیگابایت پهنای باند
  • 1 گیگابیت پورت اتصال
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود پارک دامین
  • 0 اد دامین
  • cPanel کنترل پنل
  • LiteSpeed وب سرور
  • CloudLinux سیستم عامل
  • دلخواه نسخه PHP
  • رایگان گواهینامه SSL
  • ایران محل سرور
  • آنی تحویل
 • HL_IR_CP2

  • 1000 مگابایت هارد دیسک
  • 1گیگابایت رم
  • 1 گیگابیت پورت اتصال
  • 40 گیگابایت پهنای باند
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود پارک دامین
  • 1عدد اد دامین
  • cPanel کنترل پنل
  • LiteSpeed وب سرور
  • CloudLinux سیستم عامل
  • دلخواه نسخه PHP
  • رایگان گواهینامه SSL
  • ایران محل سرور
  • آنی تحویل
 • HL_IR_CP3

  • 3000 مگابایت هارد دیسک
  • 1گیگابایت رم
  • 1 گیگابیت پورت اتصال
  • 60 گیگابایت پهنای باند
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود پارک دامین
  • 1عدد اد دامین
  • cPanel کنترل پنل
  • LiteSpeed وب سرور
  • CloudLinux سیستم عامل
  • دلخواه نسخه PHP
  • رایگان گواهینامه SSL
  • ایران محل سرور
  • آنی تحویل
 • HL_IR_CP4

  • 5000 مگابایت هارد دیسک
  • 1گیگابایت رم
  • 1 گیگابیت پورت اتصال
  • 70 گیگابایت پهنای باند
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود پارک دامین
  • 2 عدد اد دامین
  • cPanel کنترل پنل
  • LiteSpeed وب سرور
  • CloudLinux سیستم عامل
  • دلخواه نسخه PHP
  • رایگان گواهینامه SSL
  • ایران محل سرور
  • آنی تحویل
 • HL_IR_CP5

  • 10000 مگابایت هارد دیسک
  • 1گیگابایت رم
  • 1 گیگابیت پورت اتصال
  • 100 گیگابایت پهنای باند
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود پارک دامین
  • 5 عدد اد دامین
  • cPanel کنترل پنل
  • LiteSpeed وب سرور
  • CloudLinux سیستم عامل
  • دلخواه نسخه PHP
  • رایگان گواهینامه SSL
  • ایران محل سرور
  • آنی تحویل
 • HL_IR_CP6

  • 20000 مگابایت هارد دیسک
  • 1گیگابایت رم
  • 1 گیگابیت پورت اتصال
  • 150 گیگابایت پهنای باند
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود پارک دامین
  • 7 عدد اد دامین
  • cPanel کنترل پنل
  • LiteSpeed وب سرور
  • CloudLinux سیستم عامل
  • دلخواه نسخه PHP
  • رایگان گواهینامه SSL
  • ایران محل سرور
  • آنی تحویل