پلن های هاست لینوکس

 • HL_GR_CP01

  • 500 مگابایت هارد دیسک
  • 1گیگابایت رم
  • 1 گیگابیت پورت اتصال
  • نامحدود پهنای باند
  • 3 عدد دیتابیس
  • نامحدود ساب دامین
  • 2عدد پارک دامین
  • 0عدد اد دامین
  • Cpanel کنترل پنل
  • LiteSpeed وب سرور
  • CloudLinux سیستم عامل
  • دلخواه نسخه PHP
  • رایگان گواهینامه SSL
  • روزانه، هفتگی، ماهانه بکاپ گیری
  • آلمان محل سرور
  • آنی تحویل
 • HL_GR_CP02

  • 1000 مگابایت هارد دیسک
  • 1گیگابایت رم
  • 1 گیگابیت پورت اتصال
  • نامحدود پهنای باند
  • 3 عدد دیتابیس
  • نامحدود ساب دامین
  • نا محدود پارک دامین
  • 2 عدد اد دامین
  • Cpanel کنترل پنل
  • LiteSpeed وب سرور
  • CloudLinux سیستم عامل
  • دلخواه نسخه PHP
  • رایگان گواهینامه SSL
  • روزانه، هفتگی، ماهانه بکاپ گیری
  • آلمان محل سرور
  • آنی تحویل
 • HL_GR_CP03

  • 3000 مگابایت هارد دیسک
  • 1گیگابایت رم
  • 1 گیگابیت پورت اتصال
  • نامحدود پهنای باند
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود اد دامین
  • Cpanel کنترل پنل
  • LiteSpeed وب سرور
  • CloudLinux سیستم عامل
  • دلخواه نسخه PHP
  • رایگان گواهینامه SSL
  • روزانه، هفتگی، ماهانه بکاپ گیری
  • آلمان محل سرور
  • آنی تحویل
 • HL_GR_CP04

  • 5000 مگابایت هارد دیسک
  • 1گیگابایت رم
  • 1 گیگابیت پورت اتصال
  • نامحدود پهنای باند
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود اد دامین
  • Cpanel کنترل پنل
  • LiteSpeed وب سرور
  • CloudLinux سیستم عامل
  • دلخواه نسخه PHP
  • رایگان گواهینامه SSL
  • روزانه، هفتگی، ماهانه بکاپ گیری
  • آلمان محل سرور
  • آنی تحویل
 • HL_GR_CP05

  • 10000 مگابایت هارد دیسک
  • 1گیگابایت رم
  • 1 گیگابیت پورت اتصال
  • نامحدود پهنای باند
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود اد دامین
  • Cpanel کنترل پنل
  • LiteSpeed وب سرور
  • CloudLinux سیستم عامل
  • دلخواه نسخه PHP
  • رایگان گواهینامه SSL
  • روزانه، هفتگی، ماهانه بکاپ گیری
  • آلمان محل سرور
  • آنی تحویل
 • HL_GR_CP06

  • 20000 مگابایت هارد دیسک
  • 1گیگابایت رم
  • 1 گیگابیت پورت اتصال
  • نامحدود پهنای باند
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود اد دامین
  • Cpanel کنترل پنل
  • LiteSpeed وب سرور
  • CloudLinux سیستم عامل
  • دلخواه نسخه PHP
  • رایگان گواهینامه SSL
  • روزانه، هفتگی، ماهانه بکاپ گیری
  • آلمان محل سرور
  • آنی تحویل