پلن های هاست دانلود آلمان

 • HD_GR_CP01

  • میزان فضا 10G
   پهنای باند نامحدود
   نصب رایگان اسکریپت
   سایت های قابل میزبانی 1
   اکانت ایمیل ( نامحدود )
   اکانت FTP ( نامحدود )
   ساب دامین ( نامحدود )
   پارک دامین ( نامحدود )
   انتی ویروس
   دیتاسنتر آلمان / فرانسه
   تحویل آنی
 • HD_GR_CP02

  • میزان فضا 20G
   پهنای باند نامحدود
   نصب رایگان اسکریپت
   سایت های قابل میزبانی 1
   اکانت ایمیل ( نامحدود )
   اکانت FTP ( نامحدود )
   ساب دامین ( نامحدود )
   پارک دامین ( نامحدود )
   انتی ویروس
   دیتاسنتر آلمان / فرانسه
   تحویل آنی
 • HD_GR_CP03

  • میزان فضا 40G
   پهنای باند نامحدود
   نصب رایگان اسکریپت
   سایت های قابل میزبانی2
   اکانت ایمیل ( نامحدود )
   اکانت FTP ( نامحدود )
   ساب دامین ( نامحدود )
   پارک دامین ( نامحدود )
   انتی ویروس
   دیتاسنتر آلمان / فرانسه
   تحویل آنی
 • HD_GR_CP04

  • میزان فضا 50G
   پهنای باند نامحدود
   نصب رایگان اسکریپت
   سایت های قابل میزبانی 3
   اکانت ایمیل ( نامحدود )
   اکانت FTP ( نامحدود )
   ساب دامین ( نامحدود )
   پارک دامین ( نامحدود )
   انتی ویروس
   دیتاسنتر آلمان / فرانسه
   تحویل آنی
 • HD_GR_CP05

  از 278,000/3 mo
  سفارش دهید
  • میزان فضا 80G
   پهنای باند نامحدود
   نصب رایگان اسکریپت
   سایت های قابل میزبانی 4
   اکانت ایمیل ( نامحدود )
   اکانت FTP ( نامحدود )
   ساب دامین ( نامحدود )
   پارک دامین ( نامحدود )
   انتی ویروس
   دیتاسنتر آلمان / فرانسه
   تحویل آنی