شکایات ؛ انتقادات و پیشنهادات
شکایات ؛ انتقادات و پیشنهادات شما چراغ راهنمای ماست

کاربران عزیز میتوانند انتقادات و شکایات خود را از این طریق برای مدیریت مجموعه ارسال و در صورت عدم پاسخ مناسب ظرف 48 ساعت پس از ارسال با شماره تلفن 2841449 - 021 تماس بگیرید

صمیمانه پذیرای انتقادات شما هستیم ؛ ما را با پیشنهادات سازنده خود همراهی کنید .

""""   از همراهیتان مفتخریم   """"